Lamjung_AMIS

जिल्लाको तथ्याङ्क अद्यावधिक कार्यको लागि धान बालीको बाली कटानी

क्व्होलोसोथारमा प्लास्टिक घरमा व्यवसायिक टमाटर खेती

दोर्दी गाँउपालिकामा चिया बगानमा सिंचाईको लागि पोखरी निमार्ण

सुन्दरबजार गाँउपालिकामा सुन्तलाजात फलफुल बगैचामा काटँछाटँ सम्नब्धी स्थलगत तालिम

बेमौसमी तरकारी खेती प्रविधि

धान खेती

बिचौर, दुधपोखरी गाउँपालिका स्थित मूख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ फिल्ड अनुगमन

कृषकलाइ प्राविधिक ज्ञान दिंदै

आ व २०७९।८० मा कार्यरत कर्मचारीहरुको सामुहिक तस्विर

लमजुङ कृषि समूह

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि ज्ञान केन्द्र, लमजुङको आ.व. २०८०/०८१ का लागि कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-05-21 2080-06-19
विभिन्न कार्यक्रममा छनौट भएका समूह/सहकारी/फर्म/कम्पनीहरुको नामावली प्रकाशन तथा संझौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना २०७९/१०/१७ Continuous
मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि कृषि प्राविधिक भर्ना सम्बन्धी सूचना 2079-08-08 Closed !!!
कृषि ज्ञान केन्द्र, लमजुङको कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन/प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2079-07-20 Closed !!!

प्रकाशनहरु

आलु तथा तरकारीबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड २०८०
कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण ०८०८१
स्वत् प्रकाशन असार २०८०
सार्वजनिक सुनुवाई ७९८०
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि, २०७५
मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७
आलु तथा तरकारीबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड २०८०
प्रादेशिक कृषि-मौसम सल्लाह बुलेटिन प्रकाशन तथा प्रसारण मापदण्ड, २०७९
बिमा शुल्क (प्रिबमयम) मा अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
फलफूल, तरकारी तथा नगदेबाली विरुवा नर्सरी/स्रोतकेन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
अनुदान विवरण २०७८-७९
अनुदान विवरण २०७७-२०७८
स्वतः प्रकाशन चैत्र २०७९
नेपालमा सूचीकृत तथा सूचीबाट हटाईएका बालीका जातहरु २०७९ भदौ ३०
चैते धान खेती प्रविधि
कृषि उपज बस्तुहरुको खुद्रा मुल्य (बेशिसहर)
कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण ०८०८१
सार्वजनिक सुनुवाई ७९८०
फारमः मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि कृषि प्राविधिक भर्ना
निवेदनको ढाँचा
स्वत् प्रकाशन असार २०८०
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि ज्ञान केन्द्र, लमजुङको आ.व. २०८०/०८१ का लागि कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-05-21 2080-06-19